Метою даного курсу є формування базових знань та навичок з програмування та скріптингу на мові Python з використанням бібліотек ArcPy та ArcGIS, що забезпечують автоматизацію роботи користувача з існуючими у середовищі ArcGIS інструментами геобробки, а також розробку власних програмних інструментів.

Слухачам пропонується методологія аналізу та обробки даних, автоматизації картографічних процесів в середовищі ArcGIS, викладається базовий курс мови Python, надається уявлення про базові алгоритми, прийоми та поняття, що використовуються під час програмування. Разом із тим кожна теоретична складова курсу закріплюється практичними вправами та проектами.

 

Завантажити навчальну програму