Курс присвячено роботі з кадастровими даними на основі технологій ESRI. В курсі розглядаються питання пов’язані з організацією кадастру та створенням кадастрової інформаційної системи. Розглянуто основні властивості кадастрових даних та українські норми роботи з кадастровими даними. Вивчено основні джерела кадастрової інформації, способи її обробки і трансформації у державну систему координат. На практиці застосовується трансформація результатів польового знімання у базу геоданих із використанням інструментарію COGO. Показано, як організувати роботу з кадастровими даними на основі інструментарію Сadaster fabric. Наводяться методичні вказівки щодо організації та управління кадастровою інформаційною системою.

 

Завантажити навчальну програму