Даний курс призначений для вивчення особливостей публікації геопросторових даних в Інтернет у вигляді електронних карт та сервісів з метою створення геопорталів. Слухачі вивчають особливості підготовки та публікації геопросторових даних у веб. Навчаються базовим основам веб-програмування на основі використання API ArcGIS Server та побудові геопортальної архітектури. Окремо розглянуто відкриті технології публікації геоданих на основі Google API, бібліотек OpenLayers, Leaflet.

 

 Завантажити навчальну програму