Курс присвячено вивченню основ аналізу даних із застосуванням мови R. Протягом 8 модулів буде викладено базисні елементи аналізу даних, які будуть забезпечені засобами мови R. Окремо будуть розглянуті основи математичної статистики, теорії ймовірності, машинного навчання та їх застосування при розв’язанні практичних задач.

Спеціальні навички з програмного забезпечення:

• Створення програм за допомогою мови R;

• Користування RStudio.

 

Завантажити навчальну програму